Competitions

  Andorra International Pairs

2018   Won by Gonzalo Mendoza and Joan Jordi Segura (Andorra)
2019   Won by Pau Perez and Gonzalo Mendoza (Andorra) 
2020   Won by Pau Perez and Gonzalo Mendoza (Andorra) 
2021   Won by Josep Iglesias and Angel Navarro (Catalonia)
2022   Won by Roger Albinana and Alexandre Albinana (Catalonia)
2023   Won by Gonzalo Mendoza and Hugo Fernandez (Andorra)