Newsletters

  Oriol Mas - Victory at a slightly surreal Catalan Open in Platja d'Aro

25-year-old Oriol Mas from the Franciac Club was a worthy winner of the XIV Catalan Open at Platja d'Aro.

Mas feels the key to his victory, "was playing hole to hole and with a very clear strategy and quite aggressive, but always with a cool head."

His overnight leadership was in danger during Sunday's front nine when a major mistake threatened his chances. "There was a tricky moment in the middle of the second round that made the standings very tight. On hole 8 of the second round I made a double bogey, which luckily I was able to recover quite quickly and take the lead in the tournament again."

Familiarity with the tournament host layout both helped and somewhat mystified Oriol. "I know it pretty well and that’s why I’m a little surprised to have been able to win there, as there were some very powerful and fit local players."

The 2021 Catalan Open had a slightly surreal feel with a requirement to play two rounds and not three, with the format of arriving, playing and leaving and with only Catalan and Andorran players participating.  Does Oriol think that the atmosphere of the FIPPA Opens was lost? "Well the truth is that it lost a little of the spirit, as it is usually one of the few tournaments of the year where we can compete with the best players in Europe. Playing only two rounds in the end seemed a good solution based on the point that foreigners could not come. I think it ended up being a very correct Open and where at least we have been given the opportunity to be able to compete, which I think is what most players needed."

Some freakish Saturday afternoon weather further added to the vaguely bizarre nature of Catalan Open 2021. Oriol decided not to to let the rain delay influence him. "It didn't affect me because it was suspended shortly after finishing my round where I had to play more than half a round in the rain. And the course was in perfect condition despite the bad weather."

Surreal or not, there is no doubting the calibre of the competitors in the Catalan Open. We wondered about the possible intimidating prospect for Oriol Mas of playing the final round with a former Strokeplay world champion (Fernando Cano) and a former senior Strokeplay world champion (Amador Rodriguez)? "I honestly went out to do my work and I knew that if I played well it would give me options and so it was. The factor that could also influence this is that we already know each other and it was not the first time I played with them."

The two-time International Pairs winner has contended before in the Catalan Open. "In the Open that was played in Lleida (2015) I was well classified in advance of the last round (around the top-10) but I got sick and had to retire. The other times that I played, I had never managed to be on top.

Platja d'Aro 2021 aside, what is the other best memory Oriol has of a FIPPA competition? "I think I am the only player who has been able to win the Pairs twice. This is a source of great pride and a good memory."

Oriol still holds many Pitch and Putt ambitions. "I really like competing with my club team and I have a great time there and with reference to the individual titles I always try to win everything I play."

Versió en català

Nom: Oriol Mas
Edat: 25
Club: Franciac

Abans de res felicitats per la victòria a l'Open Catalunya 2021. Quina creus que va ser la clau de la teva victòria?

La clau crec que va estar jugar forat a forat i amb una estratègia molt clara i força agressiva, però sempre amb el cap fred.

Vas veure perillar en algun moment el liderat?

Va haver-hi un moment complicat a mitjans de la segona volta que va fer que s'apretés molt la classificació

Vas cometre algun error en tota la competició?

Al forat 8 de la segona volta vaig fer un doble bogey del qual per sort vaig poder refer-me força ràpid i tornar a agafar la davantera del torneig.

Et va afectar el retard de la pluja?

A mi no em va afectar perquè es va suspendre poc després d'acabar la meva volta on vaig haver de jugar més de mitja volta sota la pluja.

Com va canviar el mal temps l'estat del camp diumenge?

Doncs el camp estava en perfectes condicions tot i el mal temps.

Va ser intimidant jugar la volta final amb un ex campió del món de Strokeplay i un ex campió del món sènior de Strokeplay?

Sincerament vaig sortir a fer la meva i sabia que si jugava bé em donaria opcions i així va ser, el factor que va poder influir també és que ja ens coneixem i no era el primer cop que jugava amb ells.

Coneixies bé el camp del P&P Platja d'Aro?

El conec bastant bé i per això estic una mica sorprès d'haver pogut guanyar allà, ja que hi havia jugadors locals molt potents i en forma.

L'Open Catalunya 2021 va ser a 2 voltes i no a 3, amb el format d'arribar, jugar i marxar i només amb la participació de jugadors catalans i andorrans Penses que es va perdre el caliu dels Opens FIPPA ?

Doncs la veritat és que es va perdre una mica l'esperit, ja que normalment és dels pocs torneigs de l'any on podem competir amb els millors jugadors d'Europa i el fet de només jugar 2 voltes al final em va semblar una bona solució partint del punt que els estrangers no podien venir i crec que ha acabat sent un Open molt correcte i on almenys ens han donat l'oportunitat de poder competir que crec que és el que la majoria de jugadors necessitava.

En altres edicions de l'Open quin havia estat el teu millor resultat?

Doncs a l'Open que es va jugar a Lleida anava ben classificat a falta de l'última volta (voltant el top-10) però em vaig posar malalt i vaig haver de retirar-me, el que fa a les altres vegades que l'he jugat mai hi havia aconseguit estar a dalt.

Quines altres victòries tens en competicions internacionals?

Doncs he guanyat 2 vegades l'International Pairs de Catalunya

Quin és el millor record que tens d'una competició FIPPA?

Crec que sóc l'únic jugador que ha pogut guanyar 2 cops el Pairs, això és un gran orgull i un bon record.

Quines són les teves properes ambicions al Pitch and Putt?

M'agrada molt competir amb l'equip del club i m'ho passo molt bé allà i respecte a títols individuals sempre intento guanyar tot el que jugo.

Versión en español

Nombre: Oriol Mas
Edad: 25
Club: Franciac

Ante todo felicidades por la victoria en el Open Catalunya 2021. ¿Cuál crees que fue la clave de tu victoria?

La clave creo que estuvo jugar hoyo a hoyo y con una estrategia muy clara y muy agresiva, pero siempre con la cabeza fría.

¿Viste peligrar en algún momento el liderato?

Hubo un momento complicado a mediados de la segunda vuelta que hizo que se apretara mucho la clasificación

Cometiste algún error en toda la competición?

En el hoyo 8 de la segunda vuelta hice un doble bogey del que por suerte pude reponerme bastante rápido y volver a coger la delantera del torneo.

Te afectó el retraso de la lluvia?

A mí no me afectó porque se suspendió poco después de terminar mi vuelta donde tuve que jugar más de media vuelta bajo la lluvia.

Cómo cambió el mal tiempo el estado del campo Domingo?

Pues el campo estaba en perfectas condiciones a pesar del mal tiempo.

Fue intimidante jugar la vuelta final con un ex campeón del mundo de Strokeplay y un ex campeón del mundo senior de Strokeplay?

Sinceramente salí a hacer lo mío y sabía que si jugaba bien me daría opciones y así fue, el factor que pudo influir también es que ya nos conocemos y no era la primera vez que jugaba con ellos.

Conocías bien el campo del P & P Playa de Aro?

Lo conozco bastante bien y por eso estoy un poco sorprendido de haber podido ganar allí, ya que había jugadores locales muy potentes y en forma.

El Open Catalunya 2021 fue a 2 vueltas y no a 3, con el formato de llegar, jugar y abandonar el campo y sólo con la participación de jugadores catalanes y andorranos. Piensas que se perdió el ambiente de los Opens FIPPA?

Pues la verdad es que se perdió un poco el espíritu, ya que normalmente es de los pocos torneos del año donde podemos competir con los mejores jugadores de Europa y el hecho de sólo jugar 2 vueltas al final me pareció un buen solución partiendo del punto que los extranjeros no podían venir y creo que ha acabado siendo un Open muy correcto y donde al menos nos han dado la oportunidad de poder competir que creo que es lo que la mayoría de jugadores necesitaban.

En otras ediciones del Open cuál había sido tu mejor resultado?

Pues en el Open que se jugó en Lleida iba bien clasificado a falta de la última vuelta (alrededor el top-10) pero me puse enfermo y tuve que retirarme, lo que hace a las otras ediciones que lo he jugado nunca había conseguido estar arriba.

¿Qué otras victorias tienes en competiciones internacionales?

Pues he ganado 2 veces el International Pairs de Cataluña.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de una competición FIPPA?

Creo que soy el único jugador que ha podido ganar 2 veces el Pairs, esto es un gran orgullo y un buen recuerdo.

¿Cuáles son tus próximas ambiciones en el Pitch and Putt?

Me gusta mucho competir con el equipo del club y me lo paso muy bien allí y en referencia a los títulos individuales siempre intento ganar todo lo que juego.