Newsletters

  Thoughts (in English, Catalan and Spanish) of repeat Catalan Open winner Oriol Mas

Oriol Mas was the dominant performer at Lloret de Mar, shooting 142 (50+44+46) for a ten stroke winning margin as he became the first player since Marçal More ten years ago to win a second successive Catalan Open. Coincidentally, Mas achieved the feat at the same course where More won in 2012. 

Congratulations on retaining the Catalan open title. Did this one feel different given that it was won post Covid rather in the restricted circumstances that pertained last year?

I value both of them very much because winning is always difficult. Last year there were only Catalan players and it was played over two rounds and for this reason revalidating the title this year with the best Catalan and international players has been a source of great satisfaction.

Did the electrical storm impact you in any way?

No, it's not the first time I've been to a tournament with suspensions and I'm slowly learning how to handle these situations.

Tell us about that remarkable 44 in the second round on Saturday?

Well I went out to try to make a good score to be in the mood for victory in the last round. Two birdies in the first three holes gave me some peace of mind and a very good "feeling" for putting. However, I didn't get going fully until the eighth hole and then I managed to make eight birdies over the last 11 holes.

Were you surprised to be leading by seven strokes overnight?

Yes. I knew that my second round was very good but I did expect some of the players who had already achieved good first round scores to produce another good round and be closer to my result.

Was it difficult to maintain concentration on Sunday given that you were so far ahead?

No, I went out and played the same as the previous two. I knew that with the advantage I had, if I played a good round it was in my own hands to be able to win, and so it was.

You played a magnificent final nine holes on Sunday?

I struggled to get comfortable over the opening holes but I slowly got into rhythm and over the second nine I managed to played at at the level I had been able to demonstrate the day before.

Do you like the Lloret course?

What many people don't know is that I was born in Lloret de Mar and the Lloret Pitch and Putt is one of the courses I've played the most in my life. It's always been a track that I really liked and where I find myself very comfortable.

What does your Pitch and Putt schedule look like for the remainder of the year? 

My schedule is a significantly influenced by the professional golf competitions I have available. That's my job right now, but my goal is to be able to win the best Pitch and Putt player of the year, fight to win the big tournaments and qualify to represent Catalonia in the international team events.

Catalan version

Enhorabona per revalidar el títol de l’Open Catalunya. Aquest Open el valores diferent de l’Open Catalunya 2021 que vas guanyar en unes circumstàncies restringides derivades de la pandèmia?

Els dos els valoro molt perquè guanyar sempre és difícil, l'any passat només hi havia jugadors catalans i es va jugar a 2 voltes i per aquest motiu revalidar el títol aquest any amb els millors jugadors catalans i extrangers ha sigut una gran satisfacció.

La tempesta elèctrica t'ha afectat d'alguna manera?

No, ja que no és el primer cop que em trobo a un torneig amb suspensions i mica en mica aprens a gestionar aquestes situacions.

Parla'ns d'aquells notables 44 de la segona ronda de dissabte?

Doncs vaig sortir a intentar fer una bona volta per estar en disposició de victoria de cares a l'última volta i amb 2 birdies als 3 primers forats em donaven certa tranquilitat i molt bon "feeling" amb el putt, però no m'acabava de trobar fi de sortida, fins al forat 8 on vaig poder encadenar 8 birdies als ultims 11 forats

T'ha sorprès estar al capdavant per set cops durant la nit del dissabte?

Si, sabia que la meva volta era molt bona però no m'esperava que cap dels jugadors que ja a la primera volta havien aconseguit bones voltes n'encadenés una altre de bona per situar-se més a prop del meu resultat.

Va ser difícil mantenir la concentració diumenge atès que estaves molt per davant?

No, vaig sortir a fer la meva volta i a jugar igual que les dues anteriors, sabia que amb l’aventatge que tenia, si jugava una bona volta estava a les meves mans poder guanyar, i així va estar.

Diumenge vau jugar una magnífica final de nou forats?

Els primers forats no vaig aconseguir estar molt còmode fins que poc a poc vaig entrar en ritme i els 9 segons van estar al nivell que havia pogut demostrar el dia anterior.

T'agrada el recorregut de Lloret ?

El que molta gent no sap es que sóc nascut a Lloret de Mar i el pitch&putt de Lloret és un dels camps que més he jugat a la meva vida i sempre ha estat un recorregut que m'ha agradat molt i en el que em trobo molt a gust.

Com serà el teu calendari de Pitch and Putt pel que resta de l'any?

El meu calendari va una mica marcat per les competicions professionals de golf que tinc, que ara mateix és la meva ocupació, tot i això el meu objectiu és poder guanyar el millor jugador de l'any, lluitar per guanyar els tornejos grans i classificar-me i representar Catalunya a la selecció.

Spanish versión

Enhorabuena por revalidar el título del Open Catalunya. ¿Este Open lo valoras  diferente del Open Catalunya 2021 que ganaste en unas circunstancias restringidas derivadas de la pandemia?

Los dos los valoro mucho porque ganar siempre es difícil, el año pasado sólo había jugadores catalanes y se jugó a 2 vueltas y por eso revalidar el título este año con los mejores jugadores catalanes y extranjeros ha sido una gran satisfacción.

¿La tormenta eléctrica te ha afectado de algún modo?

No, puesto que no es la primera vez que me encuentro en un torneo con suspensiones y poco a poco aprendes a gestionar estas situaciones.

¿Háblanos de esos notables 44 de la segunda ronda del sábado?

Pues salí a intentar dar una buena vuelta para estar en disposición de victoria de cara a la última vuelta y con 2 birdies en los 3 primeros hoyos me daban cierta tranquilidad y muy buen feeling con el putt, pero no me acababa de encontrar fino de salida, hasta el hoyo 8 donde pude encadenar 8 birdies a los últimos 11 hoyos

¿Te ha sorprendido estar al frente por siete golpes durante la noche del sábado?

Sí, sabía que mi vuelta era muy buena pero no me esperaba que ninguno de los jugadores que ya en la primera vuelta habían conseguido buenas vueltas encadenasen otra buena para situarse más cerca de mi resultado.

¿Fue difícil mantener la concentración el domingo dado que estabas muy por delante?

No, salí a dar mi vuelta y jugar igual que las dos anteriores, sabía que con la ventaja que tenía, si jugaba una buena vuelta estaba en mis manos poder ganar, y así estuvo.

El domingo jugaste un magnífico final de nueve hoyos?

Los primeros hoyos no logré estar muy cómodo hasta que poco a poco entré en ritmo y los 9 segundos estuvieron al nivel que había podido demostrar el día anterior.

¿Te gusta el recorrido de Lloret?

Lo que mucha gente no sabe es que he nacido en Lloret de Mar y el pitch&putt de Lloret es uno de los campos que más he jugado en mi vida y siempre ha sido un recorrido que me ha gustado mucho y en el que me encuentro muy a gusto.

¿Cómo será tu calendario de Pitch and Putt por lo que resta del año?

Mi calendario va un poco marcado por las competiciones profesionales de golf que tengo, que ahora mismo es mi empleo, sin embargo mi objetivo es poder ganar el mejor jugador del año, luchar por ganar los torneos grandes y clasificarme y representar a Cataluña en la selección.