Newsletters

  Marta Fuster i Carbó - Catalan Pride and Camaraderie

Marta Fuster's first appearance in Catalan colours was a winning one - against the Irish in the International Challenge at Montseny. Marta gave this delighted reaction (in Catalan, English and Spanish) to fippa.org.

Catalan Version

• De quina manera vas gaudir el teu debut internacional amb Catalunya?

Doncs molt il·lusionada de representar a la selecció catalana i alhora nerviosa perquè tens ganes de fer-ho molt bé.

• La companyonia era bona en l'entorn de l'equip?

L’ ambient de l’equip va ser molt bo, ja que ens coneixem totes i ens anem veient durant les competicions de tot l’any. A més lluitar per un objectiu comú uneix molt.

• Coneixes bé el camp del Montseny?

Havia competit en el camp del Montseny en alguna prova organitzada des de la federació i també perquè s’hi va jugar la Copa Catalunya amb el meu equip de Gualta de primera divisió sota la modalitat de matxplay també.

• Has practicat en equip abans del repte internacional?

Vam fer un entrenament amb l’equip la setmana anterior a la Challenge

• El club de Gualta comptava amb un nombre important de jugadors/es a les dones i en juvenils. Deus estar molt orgullosa d'això?

La veritat és que sis dels jugadors, concretament quatre dels juvenils i dues jugadores femenines estem abonats al camp de P&P de Gualta al Baix Empordà. Tots som jugadors/es que seguim tota la competició anual tant a nivell individual com d’equip, molt orgullosa de tots ells pel reconeixement que ens ha suposat ser jugadors/es internacionals.

• Ets la vigent campió de Catalunya de Matchplay, tan clarament t'agrada aquest format. Prefereixes Matchplay a Strokeplay?

Doncs m’agraden totes dues, tot i que a matchplay hi he jugat menys vegades. Jugar diferents modalitats et va fent una jugadora més completa.

• Quines són les vostres impressions sobre les jugadores irlandeses contra les quals vau jugar?

Les jugadores irlandeses van demostrar molt bon nivell de joc. Vam iniciar la competició jugant el fourball i nosaltres el vam empatar en l’últim forat del camp per tant va ser molt igualat, el greensome el vam perdre ja que elles van jugar més sòlides i l’individual el vaig guanyar.

• Quina forma van prendre les celebracions posteriors al torneig?

En l’entrega de premis ens vam fer intercanvi de regals amb les jugadores irlandeses amb molt bon ambient i fotos pel record. Ho vaig celebrar posteriorment amb la meva família.

• Quin és el següent repte per a la Marta Fuster a Pitch and Putt?

Doncs seguir disfrutant jugant i m’agradaria aconseguir ser handicap positiu durant la propera temporada 2024.

English

  • How did you enjoy your international debut for Catalonia?

Well I was very excited to represent the Catalan team and, at the same time nervous, because you want to do very well.

  • Was the camaraderie good in the team environment?

The team atmosphere was very good, as we all know each other and see each other during competitions throughout the year. In addition, fighting for a common goal united us a lot.

  • Do you know the Montseny course well?

I had competed in the Montseny course in some competitions organized by the (Catalan) federation and also because the Copa Catalunya was played there with my team from Gualta in the first division under the matchplay mode as well

  • Did you practice as a team in advance of the international challenge?

We did a training session with the team the week before the Challenge.

  • The Gualta club had a significant representation on the Catalan team. You must be very proud of this?

The truth is that six of the players, specifically four of the youth players and two female players are registered with Gualta Pitch and Putt in Baix Emporda. We are all players who compete in all of the annual club competitions, both individually and in team events. The club are very proud for the recognition that having international players brings and we are proud to bring such recognition to Gualta.

  • You are the reigning Catalan Matchplay champion so clearly you like that format. Do you prefer Matchplay to Strokeplay?

Well, I like both, even though I've played less often in Matchplay. Playing different formats makes you a more complete player.

• What are your impressions of the Irish players you played against?

The Irish players showed a very good level of play. We started the competition with the fourball and we tied it on the last hole of the course so it was very even, we lost the greensome as they played more solidly and I won the singles.

• What form did the post-tournament celebrations take?

At the award ceremony, we exchanged gifts with the Irish players in a very good atmosphere and took photos as memories. I later celebrated with my family.

• What is the next challenge for Marta Fuster at Pitch and Putt?

Well, to keep enjoying the sport and I would like to be able to achieve a positive handicap during the 2024 season.

Spanish

• ¿Cómo disfrutaste tu debut internacional con Cataluña?

Pues muy ilusionada de representar a la selección catalana y al mismo tiempo nerviosa porque tienes ganas de hacerlo muy bien.

• ¿El compañerismo era bueno en el entorno del equipo?

El ambiente del equipo fue muy bueno, puesto que nos conocemos todas y nos vamos viendo durante las competiciones de todo el año. Además luchar por un objetivo común aúna mucho.

• ¿Conoces bien el campo del Montseny?

Había competido en el campo del Montseny en alguna prueba organizada desde la federación y también porque se jugó la Copa Catalunya con mi equipo de Gualta de primera división bajo la modalidad de Matchplay también.

• ¿Has practicado en equipo antes del reto internacional?

Hicimos un entrenamiento con el equipo la semana anterior en la Challenge

• El club de Gualta contaba con un número importante de jugadores/as en mujeres y en juveniles. ¿Estás muy orgullosa de eso?

La verdad es que seis de los jugadores, concretamente cuatro de los juveniles y dos jugadoras femeninas estamos abonados en el campo del P&P Gualta en el Baix Empordà. Todos somos jugadores que seguimos toda la competición anual tanto a nivel individual como de equipo, muy orgullosa de todos ellos por el reconocimiento que nos ha supuesto ser jugadores internacionales.

• Eres la vigente campeona de Catalunya Matchplay, tan claramente te gusta este formato. ¿Prefieres Matchplay a Strokeplay?

Pues me gustan ambas, aunque en Matchplay he jugado menos veces. Jugar distintas modalidades te va haciendo una jugadora más completa.

• ¿Cuáles son sus impresiones sobre las jugadoras irlandesas contra las que jugó?

Las jugadoras irlandesas demostraron muy buen nivel de juego. Iniciamos la competición jugando el fourball y nosotras lo empatamos en el último hoyo del campo por tanto fue muy igualado, el greensome lo perdimos ya que ellas jugaron más sólidas y el individual lo gané.

• ¿Qué forma tomaron las celebraciones posteriores al torneo?

En la entrega de premios nos hicimos intercambio de regalos con las jugadoras irlandesas con muy buen ambiente y fotos para el recuerdo. Lo celebré posteriormente con mi familia.

• ¿Cuál es el siguiente reto para Marta Fuster en Pitch and Putt?

Pues seguir disfrutando jugando y me gustaría conseguir ser handicap positivo en la próxima temporada 2024.