Newsletters

  Alex Albinana Jun. - tour de force at Urduna (English, Catalan and Spanish)

Alex Albinina Junior's performance at the European Team championship belied his youth. The quality of his play and his intense focus and concentration would have been remarkable in a player three times his age of twelve years old. Alex was more than content to have been part of the Catalan team at Urduna. "Yes, I'm very happy. Because I know that getting there was very difficult and required a lot of effort. It was an unforgettable experience."

Did the Catalan juvenile sensation feel any pressure on the course in the Basque Country? "Yes, but I know this is part of the game and I could handle it."

Alex defeated some of Catalonia’s best players during the trials process to secure his place on the Catalan team. He must have been very pleased with that? "Yes, I was very happy because in the first test of the trials I was losing against Manuel Amor and at that moment I was out for the next test. But I knew I still had chances and I won on the fourth hole of the playoff. At that moment, I could not believe it! I beat the best player of 2017!"

Another major assignment remained. "As I knew that I had only one test, I knew I could not lose that opportunity and I beat Eric Puig to be able to get here."

Alex scored a brilliant 99 to deliver Catalonia’s best score in the European Team championship Strokeplay qualifying. We wondered what was his strategy for tackling the Urduna course? "My plan was to learn to play the ball up with a tee, in the Irish style, to stop the ball on greens." He also had the best record of the Catalan players during the Matchplay. Does he like Matchplay or Strokeplay better? "I prefer Strokeplay, because it shows the best player. In Matchplay anyone can win."

Alex's putt putt on the final green to get a halved match against James Cleary was one of the stand out moments of the championships. "In the previous game, my teammate, Fernando Cano, and I, went one up with two holes to play and we missed two putts that led to the defeat. I could not believe it; I was crestfallen in the clubhouse. But my teammates encouraged me and I went to the tee with the same desire. When I had that putt to halve the singles, it was important to me because of how bad I felt after the previous game. At least I wanted to halve the singles and I had a huge desire to hole that putt. It went in and it was a victory for me."

Alex's Dad is Catalan Absolut champion. Does he offer and words of wisdom? "Yes, of course, who better to learn from than him?" How encouraging were coach Xavi and his Catalan teammates? "Yes, they supported me a lot and made me feel like an adult. It was an unforgettable week."

"Yes, I'm very excited," is Alex's view of the prospect of participating in the Ireland v. Catalonia match in August.

Versió en català (Catalan version)

Pregunta (P) Estàs content d’haver format part de la selecció catalana al Campionat d’Europa de pitch and putt per equips?
Resposta (R) Si, estic molt content. Sé que arribar fins aquí es molt difícil i requereix molt esforç. Es una experiència inoblidable

P. Va sentir pressió al camp d’ Urduña?
R. Si, perquè sé que això forma part del joc i la vaig poder aguantar.

P. Vas guanyar a jugadors molt bons de Catalunya durant el procés de proves per aconseguir el teu lloc a l'equip català. Vas estar molt content en aconseguir la plaça?  
R. Si, vaig estar contentíssim perquè a la primera prova dels trials anava perdent contra el Manuel Amor i en aquells instants em veia fora per la següent prova. Però sabia que encara tenia possibilitats  i vaig guanyar al forat 4 del play off.

P. En aquell moment no m’ho podia creure, que havia guanyat al millor jugador català del 2017.
R. Com sabia que sol em quedava una prova, sabia que no podia perdre aquella oportunitat i vaig guanyar a l’Eric Puig per poder arribar fins aquí.

P. Vas aconseguir la millor puntuació de Catalunya amb un brillant 99 a les dues voltes Strokeplay. Quin va ser el teu pla per fer front al recorregut d’ Urduña?
R. El meu pla va ser aprendre a picar la bola cap a dalt amb un tee , a l’estil irlandés, per poder parar la bola als greens.

P. També vas tenir el millor registre dels jugadors catalans durant el Matchplay. Prefereixes Matchplay o Strokeplay?
R. Jo prefereixo Strokeplay, perquè es veu qui es bo. I al Matchplay pot guanyar qualsevol.

P. Explica'ns sobre el putt final per aconseguir mig punt  contra James Cleary.
R. A l’anterior partit, el meu company Fernando Cano i jo, anàvem 1 up a falta de dos forats i vam fallar dos putts que ens van portar a la derrota. Jo no m’ho podia creure, estava enfonsat a la casa club i els meus  companys de l’equip em van animar i vaig anar al tee amb les mateixes ganes i quan tenia aquell punt per empatar, era important per a mi perquè amb lo malament que em sentia per l’anterior partit. Almenys volia empatar aquell partit i amb totes les ganes que tenia que entres aquell putt. Va entrar i per a mi va ser una victòria.

P. El teu pare és el campió català Absolut. Et dona consells?
R. Si es clar, qui millor que ell per aprendre.

P. Et van ajudar el Xavi i els teus companys de la selecció catalana?
R. Si, em van recolzar molt i em van fer sentir com un adult. Va ser una setmana inoblidable.

P. Participaràs al matx Irlanda contra Catalunya a l'agost?
R. Si, em fa molt il·lusió.

Versión en Español (Spanish version)

Pregunta (P) ¿Estás contento de haber formado parte de la selección catalana en el Campeonato de Europa de pitch and putt por equipos?
Respuesta (R) Sí, estoy muy contento. Sé que llegar hasta aquí es muy difícil y requiere mucho esfuerzo. Es una experiencia inolvidable

P. ¿Sentiste  presión sobre en el campo de Orduña?
R. Sí, porque sé que esto forma parte del juego y la pude aguantar.

P. Ganaste a jugadores muy buenos de Cataluña durante el proceso de pruebas para conseguir tu lugar en el equipo catalán. ¿Estuviste muy contento en conseguir la plaza?
R. Si, estuve contentísimo porque en la primera prueba de los trials iba perdiendo contra Manuel Amor y en esos instantes me veía fuera de la siguiente prueba. Pero sabía que todavía tenía posibilidades y gané en el hoyo 4 del play off. En aquel momento no me lo podía creer, que había ganado al mejor jugador catalán del 2017. Como sabía que solo me quedaba una prueba, sabía que no podía perder esa oportunidad y gané a Eric Puig para poder llegar hasta aquí.

P. Conseguiste la mejor puntuación de Cataluña con un brillante 99 en las dos vueltas Strokeplay. ¿Cuál fue tu plan para hacer frente al recorrido de Urduña?
R. Mi plan fue aprender a golpear la bola hacia arriba con un tee, al estilo irlandés, para poder parar la bola en los greens.

P. También tuviste el mejor registro de los jugadores catalanes durante el Matchplay. Prefieres Matchplay o Strokeplay?
R. Yo prefiero Strokeplay, porque se ve quien es bueno. Y en Matchplay puede ganar cualquiera.

P. Cuéntanos sobre el putt final para conseguir medio punto contra James Cleary.
R. En el anterior partido, mi compañero Fernando Cano y yo, íbamos 1 up a falta de dos agujeros y fallamos dos putts que nos llevó a la derrota. Yo no me lo podía creer, estaba hundido en la casa club y mis compañeros del equipo me animaron y fui al tee con las mismas ganas y cuando tenía aquel punto para empatar, era importante para mí porque con lo mal que me sentía por el anterior partido. Al menos quería empatar aquel partido y con todas las ganas que tenía que entrase aquel putt. Entró y para mí fue una victoria.

P. Tu padre es el campeón catalán Absoluto. ¿Te da consejos?
R. Sí claro, quién mejor que él para aprender.

P. ¿Te ayudaron Xavi y tus compañeros de la selección catalana?‚Äč
R. Sí, me apoyaron mucho y me hicieron sentir como un adulto. Fue una semana inolvidable.

P. ¿Participarás al encuentro Irlanda contra Cataluña en agosto?
R. Sí, me hace muy ilusión.