Newsletters

  Josep Martinez - A Masterclass in Andorra

fippa.org caught up with Josep Martinez to discuss his thrilling success at Xixerella in the 2020 Andorra Open.

fippa. org (Q.) How pleasing is it to be the 2020 Andorra Open champion?
Josep Martinez (A.) I am very satisfied because winning in a course as difficult as Xixerella is very complicated.

Q. You finished third at the 2012 Andorra Open in Xixerella, were top senior in 2017 and have finished high on the leader board in other years. Clearly you like Andorra and the Xixerella course?
A.
Yes, I really like the Xixerella course because it is very diverse. It has very complicated holes and forces you to be focused throughout the game.

Q. You were second at 2017 World Seniors championship in Galicia. International Pitch and Putt must inspire you?
A. It is inspiring to be able to go and play in courses outside Catalonia as these are new holes that I am not used to playing and it is a challenge for me.

Q. You have represented Catalonia in international team tournaments (World Cup, International Challenge v. Ireland and Quadrangular International). That must be a great honour?
A.
It has been a great honour because representing Catalonia is a great challenge, considering the large number of federated players there are.

Q. How have you been able to draw from your international team experience when contending at individual tournaments?
A. Playing as a team means you have a greater responsibility; however, in the individual game it only affects yourself.

Q.Another top senior player Amador Rodriguez holds you in high esteem and says you react well to pressure. Is he correct?
A.
When I compete, I’m focused on the game and very focused on each hole. I try not to focus on the results of the rest of the players and that helps me a lot. During the practice sessions at the Andorra 2020 Open I did not do very well, but during the competition I improved. So yes, you could say I play better under pressure.

Q. What, if any, was the decisive moment in your success in the 2020 Andorra Open?
A. The decisive moment was at hole 17 in the last round. I holed a very hard birdie putt. That gave me a four stroke lead.

Q. Do you feel safe playing in Pitch and Putt tournaments in the current pandemic situation?
A. Yes, respecting security measures is no problem. We have adapted well to the new regulations and the fact that Pitch and Putt is an outdoor sport makes things a lot easier.

Q. Do you have any big remaining Pitch and Putt ambitions?
A. Yes, because I am a person who likes challenges and competition. So while I have enough strength to grab a club I will keep playing.

Catalan version
Quina satisfacció tens en ser campió de l'Open d'Andorra 2020?
Tinc una gran satisfacció perquè guanyar en un camp tant difícil com el de la Xixerella és molt complicat.

Vas quedar tercer a l’Open d’Andorra de 2012 a la Xixerella, has estat el millor sènior el 2017 i has acabat al capdavant de la classificació en altres anys. T’agrada Andorra i el recorregut de la  Xixerella?
Sí, el camp de la Xixerella m'agrada molt ja que és molt divers. Té forats molt complicats i t'obliga a estar concentrat durant tota la partida.

Vas ser segon al Campionat del Món Sènior 2017 a Galícia. T’inspira el Pitch and Putt International?
És mot inspirador poder anar a jugar a camps fora de Catalunya ja que són circuits nous on no hi estic acostumat a jugar i em suposa un repte. 

Has representat Catalunya en competicions internacionals per equips (Copa del Món, International Challenge contra Irlanda i Quadrangular International). Ha estat un gran honor?
Ha estat un gran honor perquè representar Catalunya suposa un gran repte tenint en compte la gran quantitat de jugadors federats que hi ha. 

Quina experiència has pogut treure de la  teva experiència internacional per equips quan competeixes  en competicions individuals?
El fet de jugar en equip fa que tinguis una responsabilitat més gran, en canvi, en el joc individual només repercuteix en un mateix.  

Un altre jugador sènior, Amador Rodriguez, va comentar que tu  reacciones molt bé a la pressió. Té raó?
Quan competeixo estic centrat en el joc i molt concentrat en cada forat, intento no centrar-me en els resultats de la resta de jugadors i això m'ajuda molt. Durant els entrenaments prèvis a l'Open d'Andorra 2020 no vaig fer gaire bons resultats, en canvi, durant la competició vaig millorar. Per tant, sí que es podria dir que jugo millor sota pressió. 

Quin va ser el moment decisiu de la victòria a l'Open d'Andorra del 2020?
El moment decisiu va ser al forat 17 de la última volta. Vaig entrar un putt per birdie molt difícil i em vaig posar a 4 cops del segon.

Et sents segur jugant competicions de Pitch and Putt en la situació actual de pandèmia?
Sí, respectant les mesures de seguretat no hi ha cap problema. Ens hem adaptat bé a la nova normativa i el fet de ser un esport a l'aire lliure facilita molt les coses. 

Et queden nous reptes en el Pitch and Putt?
Sí, ja que sóc una persona a qui li agraden els reptes i la competició. Per tant, fins que tingui prou forces per agafar un pal seguiré jugant.

Spanish version
• Qué satisfacción tienes al ser campeón del Open de Andorra 2020?
Tengo una gran satisfacción porque ganar en un campo tan difícil como el de la Xixerella es muy complicado.

• ¿Quedaste  tercero en el Open de Andorra de 2012 en la Xixerella, has sido el mejor senior en 2017 y has acabado al frente de la clasificación en otros años. Te gusta Andorra y el recorrido de la Xixerella?
Sí, el campo de la Xixerella me gusta mucho ya que es muy diverso. Tiene hoyos muy complicados y te obliga a estar concentrado durante toda la partida.

• ¿Fuiste segundo en el Campeonato del Mundo Senior 2017 en Galicia. Te inspira el Pitch and Putt International?
Es muy inspirador poder ir a jugar a campos fuera de Cataluña ya que son circuitos nuevos donde no estoy acostumbrado a jugar y me supone un reto.

• ¿Has representado Cataluña en competiciones internacionales por equipos (Copa del Mundo, International Challenge contra Irlanda y Cuadrangular International). Ha sido un gran honor?
Ha sido un gran honor porque representar Cataluña supone un gran reto teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores federados que hay.

•¿Qué  has podido sacar de tu experiencia internacional para equipos cuando compites en competiciones individuales?
El hecho de jugar en equipo hace que tengas una mayor responsabilidad, en cambio, en el juego individual sólo repercute en uno mismo.

¿Otro jugador senior, Amador Rodriguez, comentó que tú reaccionas muy bien a la presión. Tiene razón?
Cuando compito estoy centrado en el juego y muy concentrado en cada hoyo, intento no centrarme en los resultados del resto de jugadores y eso me ayuda mucho. Durante los entrenamientos previos al Open de Andorra 2020 no hice muy buenos resultados, en cambio, durante la competición mejoré. Por lo tanto, sí se podría decir que juego mejor bajo presión.

¿Cuál fue el momento decisivo de la victoria en el Open de Andorra de 2020?
El momento decisivo fue en el hoyo 17 de la última vuelta. Entré un putt para birdie muy difícil y me puse a 4 golpes del segundo.

¿Te sientes seguro jugando competiciones de Pitch and Putt en la situación actual de pandemia?
Sí, respetando las medidas de seguridad no hay ningún problema. Nos hemos adaptado bien a la nueva normativa y el hecho de ser un deporte al aire libre facilita mucho las cosas.

¿Te quedan nuevos retos en el Pitch and Putt?
Sí, ya que soy una persona a la que le gustan los retos y la competición. Por lo tanto, hasta que tenga fuerzas para coger un palo seguiré jugando.